അൾട്രാസോണിക് പ്ലാസ്റ്റിക് കട്ടർ

 

* പരമ്പരാഗതവുമായി താരതമ്യപ്പെടുത്തുമ്പോൾ കട്ടറിന്റെ വ്യാപ്തി വളരെയധികം വർദ്ധിച്ചു

 

തരം, കട്ടറിന്റെ മൂർച്ച കൂട്ടുന്നു.

 

* പ്ലാസ്റ്റിക് ഭാഗത്തിന്റെ കട്ടിംഗ് എഡ്ജ് ഒരേസമയം വെൽഡിംഗ് ചെയ്യുന്നത്, ഫ്ലാഷിന്റെ പ്രശ്നങ്ങൾ ഒഴിവാക്കാം.

 

* ഏത് തരത്തിലുള്ള രൂപങ്ങളും മുറിക്കാനും പഞ്ച് ചെയ്യാനും സാധിക്കും (സ്റ്റീരിയോ ആകൃതി ഉൾപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത്).

 

* ഓട്ടോമാറ്റിക് മെഷീനുകൾ, റോബോട്ടുകൾ, പ്ലോട്ടറുകൾ മുതലായവയ്ക്ക് അനുയോജ്യം.

 

* ആപ്ലിക്കേഷൻ: തെർമോപ്ലാസ്റ്റിക്, തുണിത്തരങ്ങൾ, നെയ്തത്, ഫോയിൽ, റബ്ബർ, നുര, കൃത്രിമ തുകൽ മുതലായവ.

2


പോസ്റ്റ് സമയം: ഓഗസ്റ്റ്-04-2022